Prawo jazdy krok po kroku

Opisy procedury uzyskania prawa jazdy można znaleźć na różnych stronach. Proszę jednak koniecznie zwrócić uwagę na datowanie strony (materiału), ponieważ szczegółowe zasady zmieniają się co jakiś czas, a Internecie istnieje wiele stron  porzuconych lub nieaktualizowanych. Najlepiej szukać takich informacji „u źródeł”, czyli na stronach Ministerstwa Infrastruktury  lub WORD-ów, gdzie opisano ogólne zasady i niuanse procedury. Strona „Prawo jazdy krok po kroku” przedstawia w jednym miejscu wszystkie najistotniejsze informacje, o tym jak uzyskać prawo jazdy kategorii B:

 1. Formalności urzędowe, czyli od czego zacząć i jak to szybko załatwić,
 2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne, czyli poradnik kursanta (kurs w OSK, e-learning)
 3. Egzamin teoretyczny i praktyczny, czyli jak to wygląda.

W opisie procedury występują następujące określenia:

 • urząd, a dokładniej Wydział Komunikacji w urzędzie w miejscu zamieszkania, czyli urząd miasta (dla osób mieszkających w mieście powiatowym) lub starostwo powiatowe;
 • numer PPK (Profilu Kandydata na Kierowcę) – identyfikacja kandydata w bazie osób ubiegających się o prawo jazdy. W oparciu o PKK możliwy jest elektroniczny obieg dokumentów, w tym identyfikacja kandydata podczas szkolenia i na egzaminie;
 • OSK (Ośrodek Szkolenia Kierowców), czyli potocznie szkoła nauki jazdy,
 • WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego), czyli instytucja przeprowadzająca egzaminy.

1. Prawo jazdy krok po kroku – formalności urzędowe

W największym skrócie kolejne kroki w uzyskaniu prawa jazdy to: 1) uzyskanie orzeczenia lekarskiego, 2) złożenie wniosku w urzędzie i uzyskanie numeru PPK, 3) przygotowanie teoretyczne, 4) szkolenie praktyczne, 5) egzamin teoretyczny i praktyczny, 6) opłaty i odbiór prawa jazdy. Prawo jazdy kategorii B można uzyskać po ukończeniu 18 lat, ale procedurę można zacząć wcześniej i złożyć wniosek już 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Formalności można załatwiać w swoim urzędzie osobiście (lub przez pełnomocnika), albo przez Internet (przez zaufany profil na platformie ePUAP).

Osobiście w urzędzie Przez Internet
Uzyskanie orzeczenia lekarskiego (patrz 1-lekarze)
 • Opłata za prawo jazdy (patrz: 2-opłata)
Przygotowanie dokumentów (patrz: 3-dokumenty)
 • Pobierz wniosek i wypełnij.
 • Złóż wniosek z wraz dokumentami osobiście w urzędzie lub wyślij pocztą
 • Zaloguj się na platformie ePUAP.
 • Przejdź do zakładki „Uzyskanie prawa jazdy”.
 • Wypełnij wniosek i dołącz w wszystkie dokumenty. Wyślij wniosek.
 • Zdjęcie, oryginał orzeczenia lekarskiego i oryginał zgody rodziców (jeśli nie masz 18lat) wyślij pocztą do swojego urzędu
 • Uzyskanie numeru PPK od ręki (jeśli wszystko ok) lub pocztą (wybór we wniosku)
 • Uzyskanie numeru PPK na konto ePUAP albo pocztą (wybór we wniosku)
Szkolenie teoretyczne i praktyczne (e-learning, kurs w OSK)
Egzamin teoretyczny i praktyczny w WORD
Po zdaniu egzaminu WORD wysyła informację do urzędu (patrz: 4-info)
 •  Opłata za prawo jazdy (patrz: 2-opłata)
Oczekiwanie na wykonanie dokumentu – do 9 dni (patrz: 4-info)
Odbiór prawa jazdy w urzędzie (zabrać dokument tożsamości) albo pocztą (wybór we wniosku)

1-lekarze: Orzeczenie może wydać lekarz, który wykonuje badania kierowców.
2-opłata: Opłata w urzędzie lub przelewem na konto urzędu. Dokonując wpłaty w kasie urzędu otrzymujesz potwierdzenie opłaty – zanieś jej do pokoju, w którym przyjęto wniosek o prawo jazdy. Dokonując wpłaty przelewem potwierdzenie przelewu wyślij e-mailem do urzędu. Najlepiej zadzwoń wcześniej do urzędu i dowiedz się, jak możesz zapłacić.
3-dokumentywniosek o wydanie prawa jazdy, aktualne kolorowe zdjęcie w pozycji frontalnej, orzeczenie lekarskie,  dowód osobisty albo paszport, jeśli składasz wniosek przed ukończeniem 18 lat, to pisemna zgoda rodziców (opiekuna prawnego) na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy
4-info: stan realizacji wykonania dokumentu można sprawdzić na www.info-car.pl podając numer PESEL, imię i nazwisko.

Źródło MIB (2018.02) . Dodatkowe informacje dla osób z terenu Ostrowa Wielkopolskiego – list lekarzy, urzędy.

2. Prawo jazdy krok po kroku – szkolenie teoretyczne i praktyczne

Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy można (od 2015r.) zrealizować na dwa sposoby:

 • kurs teoretyczny i praktyczny w wybranej szkole nauki jazdy (OSK),
 • samodzielnie do egzaminu teoretycznego i kurs praktyczny w wybranej szkole jazdy.do
Teoria i praktyka w OSK Teoria samodzielnie, praktyka w OSK
 • Zgłoś się do wybranej szkoły (weź numer PPK)
 • Otrzymasz podręcznik i płytę do nauki
 • Weź udział w szkoleniu teoretycznym (30 x 45min) i praktycznym (30 x 60min)
 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w WORD-zie
 • Po zdaniu egzaminu teoretycznego, zapisz się egzamin praktyczny w WORD-zie
 • Zgromadź materiały lub wyszukaj kurs w Internecie i przygotuj się do egzaminu teoretycznego
 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w WORD-zie
 • Po zdaniu egzaminu teoretycznego, zgłoś się do wybranej szkoły (weź numer PPK)
 • Weź udział w szkoleniu praktycznym (30 x 60min)
 • Zapisz się egzamin praktyczny w WORD-zie

Szkolenie teoretyczne.  Wkuwanie prawidłowych odpowiedzi nie jest optymalną metodą uczenia się teorii. Skuteczna nauka do egzaminu teoretycznego polega na poznaniu i zrozumieniu zasad ruchu drogowego. Warto więc wykorzystać wiedzę i doświadczenie instruktorów na kursach teoretycznych OSK, i dodatkowo wykorzystać różne materiały dostępne w Internecie .

Baza pytań egzaminacyjnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury (cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5)

Kodeks drogowy (on-line).
Taryfikator mandatów (warto już wiedzieć:-))
e-testynaprawojazdy.pl (darmowe testy)
http://prawojazdy.interia.pl/ (darmowe testy)
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne (wg moto.onet.pl)

Szkolenie praktyczne.  Etap praktyczny rozpoczyna się od zajęć na placu manewrowym (ruszanie, hamowanie, zmiana biegów, …). Pierwsze jazdy po mieście mogą się zacząć najwcześniej po ukończeniu szkolenia teoretycznego (lub po zdaniu egzaminu teoretycznego). Instruktor musi być gotowy do interwencji w razie potrzeby, ale może zastępować kursanta. To kursant jest kierowcą i ma podejmować decyzje i postępować tak jakby był sam w samochodzie.

Im więcej przejechanych kilometrów, im większe zróżnicowanie tras, tym większa wprawa i pewność na egzaminie.  Ale ważne jest też powtarzanie tras, zwłaszcza tych trudniejszych, żeby wyrobić właściwe nawyki. Tak więc duża część szkolenia praktycznego odbywa się w mieście, gdzie znajduje się WORD, co jest dużym ułatwieniem na egzaminie. Jazda znaną trasą, przez znajome skrzyżowania jest znacznie łatwiejsza nie tylko dla kursanta, ale i dla początkującego kierowcy (kierowcy rajdowi też mają jazdy próbne po trasie:-)).

3. Prawo jazdy krok po kroku – egzamin

Egzamin na prawo jazdy  dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Najpierw trzeba zdać część teoretyczną, ale 2014 r. zdany egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo. Na egzamin trzeba się wcześniej zapisać w wybranym WORD-zie i opłacić. Należy zabrać dokument tożsamości.

Część teoretyczna odbywa się na komputerze w ośrodku WORD. Egzaminator sprawdza dokument tożsamości i wskazuje stanowisko. Najpierw wyświetlana jest instrukcja programu i odbywa się egzamin próbny (7 pytań ogólnych, 2 pytania specjalistyczne), który ma na celu zapoznanie się z programem. W trakcie prezentacji pytań wyświetlana jest punktacja pytania i czas na udzielenie odpowiedzi (patrz prezentacja). Właściwy egzamin trwa 25 min i zawiera 20 pytań dotyczących ogólnych zasad ruchu drogowego oraz 12 pytań specjalistycznych zależnie od kategorii prawa jazdy. Komputer wybiera pytania losowo. Trzeba odpowiadać na bieżąco (45-50 sek na pytanie i odpowiedź) i wskazać jedną dobrą odpowiedź. W sumie można uzyskać  74 punkty. Do zaliczenia egzaminu trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów. Pytania mają różną wartość:

 • w części ogólnej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty, 4 pytania za 1 punkt;
 • w części specjalistycznej jest 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt.

Pytania są nadzorowane przez Ministerstwo. Baza pytań jest stopniowo poszerzana, ale jest jawna.

Część praktyczna składa się dwóch etapów: na placu manewrowym ośrodka WORD i w ruchu drogowym, czyli na mieście. Zadania na placu manewrowym (kat.B): przygotowanie do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego, ruszanie z miejsca, jazda pasem do przodu i do tyłu, ruszanie do przodu na wzniesienu. Dwukrotne, nieprawidłowe wykonanie jednego z zadań, najechanie na linie, przewrócenie pachołka czy tyczki skutkuje zakończenie egzaminu  z wynikiem negatywnym. Zadania w trakcie jazdy po mieście (ka.B) typu: włączanie się do ruchu, jazda drogami o różnej liczbie pasów ruchu, zmiana pasa ruchu, przejazd przez różne skrzyżowania (z/bez sygnalizacji, równorzędne, podporządkowane, z wyspą), przejazd przez przejście dla pieszych, przejazd kolejowy, parkowanie (prostopadłe/ skośne/ równoległe), hamowanie (we wskazanym miejscu/ awaryjne/ hamowanie silnikiem), prawidłowa zmiana biegów.

Egzamin praktyczny trwa 40 min, ale egzaminator może zakończyć egzamin po 25 minutach, jeśli zostały poprawnie zrealizowane wszystkie zadania egzaminacyjne. Egzamin może odbywać się na samochodzie, na którym było prowadzone szkolenie. WORD-y umożliwiają także odbycie jazdy próbnej na pojazdach i placu manewrowym ośrodka (patrz oferta WORD Kalisz).

4. Prawo jazdy krok po kroku – odbiór prawa jazdy

prawo jazdy krok po kroku - nasz cel Oto nasz cel – prawo jazdy kategorii B, czyli tak naprawdę „przepustka do samodzielnej nauki jazdy na drogach publicznych„:-) I jeszcze jedno – do prowadzenia samochodu upoważnia posiadanie ważnego prawa jazdy, a nie zdany egzamin (ani zaświadczenie o zdanym egzaminie).

Polecane linki typu „prawo jazdy krok po kroku”: